Mua gói đầu tư từ ngày 03/02/2019 đến hết ngày 07/02/2019. Thời gian nhận thưởng từ ngày 08/02/2019 đến 14/02/2019. Hệ thống sẽ phát thưởng tự động, vui lòng kiểm tra ví và phần lịch sử giao dịch.

Đăng nhập